Tietoa Hautausjärjestelyistä

Hautausjärjestelyjen aloittaminen

Läheisen kuoleman jälkeen omaiset voivat ottaa heti yhteyttä hautaustoimistoon. Hautaustoimistosta käsin hoidetaan kaikki hautaukseen liittyvät järjestelyt sekä otetaan tarvittaessa yhteyttä seurakuntaan tai väestörekisteriin. Omaiset voivat tietenkin hoitaa myös osan järjestelyistä itse. Useimmiten ensimmäinen askel on yhteys vainajan omaan seurakuntaan, jonka jälkeen järjestelyvastuu annetaan hautaustoimiston tehtäväksi.

Hautauslupa ja virkatodistus

Vainajaa hoitanut lääkäri tai oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa luvan hautaamiseen. Lupa toimitetaan sairaalan käytännöistä riippuen joko omaisille tai hautaustoimistoon. Hautauslupa tulee toimittaa hautauksesta huolehtivan seurakunnan tai krematorion toimistoon. Hautausjärjestelyjä voidaan kuitenkin hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestörekisteritietoihin, josta se välittyy esim. seurakuntaan, kelaan ja useimpiin pankkeihin. Rekisteriviranomaiselta saatavalla virkatodistuksella omaiset voivat hoitaa virasto- ja pankkiasioita.

Omaisten oikeus huolehtia hautausjärjestelyistä

Hautaustoimilaissa (457/2003, 23§) säädetään omaisten oikeudesta huolehtia hautausjärjestelyistä. Mikäli vainaja ei ole nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön hoitavan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyviä järjestelyitä, niin niistä voi huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö tai lähimmät perilliset (esim. lapset tai sisarukset). Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomuksia ja toivomuksia (Hautaustoimilaki 457/2003, 2§).

Suruliputus ja sanomakellot

Kuolinpäivänä tai seuraavana päivänä, mikäli kuolema on sattunut iltapäivällä, laitetaan Suomen lippu surun merkiksi puolitankoon siinä talossa, jossa kuolema on sattunut. Suruliputtaa voi myös heti suruviestin saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla. Hautajaispäivänä lippu on puolisalossa ainakin siunaustilaisuuden päättymiseen asti. Joissakin seurakunnissa on tapana ilmoittaa henkilön kuolemasta kirkonkelloja soittamalla.

Arkku ja uurna

Liikkeessämme on esillä laaja valikoima kotimaisia SHT:n arkkuja ja uurnia. Arkkua ja uurnaa valitessa voidaan huomioida vainajan toiveet ja persoonallisuus. Arkku tarvitaan joka tapauksessa, oli kyseessä sitten arkkuhautaus tai tuhkaus.

Kuljetus

Vainajan kuljetuksen yhteydessä huolehdimme vainajan pukemisesta ja arkkuun laittamisesta. Vainaja puetaan joko vainajapaitaan tai vainajan omiin vaatteisiin. Arkun äärellä voidaan viettää hartaushetki ja jättää jäähyväiset. Kuljetusreitti voidaan sopia toiveiden mukaan, esimerkiksi vainajan kotipihan kautta.

Hautapaikka

Tavallisinta on, että vainaja haudataan kotipaikkakunnan hautausmaalle, vaihtoehtona tälle voi olla syntymäpaikkakunnan hautausmaa. Mikäli vanhaa hautapaikkaa ei ole käytettävissä, uuden haudan varaamisen yhteydessä voidaan varata samaan paikkaan tila myös leskelle ja mahdollisesti muille perheenjäsenille. Uudesta hautapaikasta tai vanhan sukuhaudan käytöstä sovitaan seurakunnan kanssa. Hautapaikkaan liittyvistä asioista voidaan sopia myös hautaustoimistossa, joka välittää asian edelleen seurakuntaan.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa omaisten toivomusten mukaan esim. kappelissa, kirkossa tai hautausmaalla. Siunaamisen toimittaa tavallisesti vainajan seurakunnan pappi. Omaiset voivat yleensä esittää toivomuksensa siunaamisen toimittajasta. Halutessaan omaiset voivat pyytää jonkun ulkopuolisenkin papin, jolloin mahdollisista kustannuksista vastaavat omaiset.

Kantajat

Kantajien on hyvä olla paikalla n.30minuuttia ennen siunaamisen alkamista. Arkku on kappelissa ja kirkossa vainajan pää alttariin päin ja arkkua kannetaan jalkopää edellä. Kantajien järjestys ja kantajat on hyvä sopia etukäteen. Suositeltavaa on, että vahvemmat kantajat sijoittuvat pääpuolelle. Yleensä kantajiksi pyydetään vainajan miespuolisia omaisia tai ystäviä, mutta myös naiset voivat toimia kantajina. Useimmiten lähimmät omaiset asettuvat kantajina vainajan pääpuolelle lähelle sydäntä. Kantajia olisi hyvä olla kuusi kappaletta, mutta vähintään neljä. Suntio opastaa kantajia miten arkkua kannetaan ja miten arkku lasketaan hautaan. Kantajia voi myös kysyä hautaustoimistostamme.

Arkkuhautaus

Arkkuhautauksessa siunaustilaisuuden loppusoiton alkaessa kantajat asettuvat päällysvaatteissa (ilman päähinettä) arkun ympärille, viettävät pienen hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneenä, jonka jälkeen he voivat pukea päähineen. Arkku kannetaan ulos kappelista tai kirkosta jalat edellä. Arkku saatetaan joko suoraan haudalle tai hautausautoon, mikäli hautapaikka ei ole aivan kappelin tai kirkon yhteydessä. Saattoväki kukkineen seuraa perässä.

Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku kannetaan siunaustilaisuuden päätteeksi useimmiten suoraan hautausautoon. Kukat voidaan viedä esimerkiksi tulevalle hautapaikalle. Tämän jälkeen omaiset siirtyvät muistotilaisuuteen. Siunauksen jälkeen vainaja kuljetetaan arkussa krematorioon, jonne tulee ilmoittaa tuhkan sijoituspaikka. Krematorion uurnanluovutuksen jälkeen on uurnanlasku, jonka yhteydessä voidaan järjestää pienimuotoinen hartaushetki. Tuhkat voidaan haudata myös muistolehtoon, mikä on seurakunnan tehtävä. Lain mukaan vainajan tuhka on haudattava vuoden kuluessa pysyvästi. Hoidamme tarvittaessa kaikki tuhkaukseen liittyvät järjestelyt.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus pidetään usein joko vainajan tai omaisen kodissa, seurakuntatalossa tai vastaavissa tiloissa. Muistotilaisuus voidaan pitää koko saattoväelle tai se voi olla vain lähiomaisille tarkoitettu. Muistotilaisuudessa luetaan yleensä myös vainajan muistoksi lähetetyt adressit.

Kuolinilmoitus

Hautaustoimistomme auttaa tarvittaessa kuolinilmoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen tai asuneen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka on pelkistetysti ilmaistuna kuolinpesän veronilmoitus. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Kaikki hautajaisista aiheutuneet kustannukset (arkku, hautauskulut, kuolinilmoitukset, muistotilaisuuskulut, hautakivi ym.) saa vähentää kuolinpesän varoista tositteiden mukaisesti.

Muistomerkki

Hautapaikalle hankitaan yleensä kivi, risti tai muu muistomerkki, josta ilmenevät vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika sekä mahdollisesti muut henkilötiedot. Hautaustoimistomme kautta saa Kaavin Kiven muistomerkkejä sekä sen suunnittelun.

Seurakunnan kanssa sovittavia asioita

 • Siunausaika ja paikka sekä hautaustapa ja hautapaikka
 • Papin ja kanttorin varaaminen
 • Sanomakellot ja kuolinilmoituksen lukeminen kirkossa
 • Keskustelutapaaminen papin kanssa
 • Tarvittaessa uurnan laskemisajankohta
 • Muistotilaisuuspaikan varaus, mikäli käytetään seurakunnan tiloja

Hautaustoimiston kanssa sovittavia asioita

 • Arkun ja mahdollisen uurnan valinta sekä vaatetuksesta sopiminen
 • Vainajan siirtokuljetus sekä vainajan katsominen ja saattaminen kappeliin
 • Hautaustilaisuuteen liittyvien järjestelyiden läpikäynti:
  • Muistotilaisuuden järjestämispaikka
  • Muistotilaisuuden järjestäjä sekä tarjoiluista sopiminen
  • Tarvittaessa hautakiven siirron järjestäminen
  • Kuolinilmoituksen laatiminen ja jättäminen lehteen
  • Kukkakoristeet arkulle, uurnalle, kirkkoon ja muistotilaisuuteen
  • Omaisten kukkalaitteet
  • Kiitosilmoitus lehteen
  • Uurnan hakeminen krematoriolta

Muuta muistettavaa

 • Hautajaisiin kutsuminen ellei käytetä lehden kuolinilmoitusta
 • Suruliputus
 • Valokuvaus ja/tai videokuvaus
 • Siunausohjelman painatus
 • Hautakiven kaiverrus ja huolto
 • Uuden hautakiven hankinta
 • Postiin ilmoitus saapuvan postin kääntämisestä omaisille
 • Pankkiin ilmoitus pankkitili- ja tallelokerovarallisuuden oikean käytön varmistamiseksi
 • Vakuutusyhtiölle ilmoitus vakuutuskorvauksista
 • Eläkeasioiden hoitaminen
 • Testamentin tiedoksianto kaikille perillisille
 • Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta
 • Perunkirjoitus tulee jättää verotoimistoon kuukauden kuluttua perunkirjoituksen toimittamisesta
 • Kiinteistöön kuuluvien tai lakisääteisten vakuutusten ottaminen kuolinpesän/perinnönsaajan nimiin ja muun vakuutusturvan uudelleen järjestäminen
 • Mm. energia-, vesi- ja jätehuoltosopimuksen irtisanominen/muuttaminen

Surusidonta

Kukat viestivät monia asioita ja tunteita, niin myös surua. Toteutamme toiveenne mukaiset surulaitteet, arkunkansikoristeet, kauniit seppeleet ja kirkkokoristeet luotettavasti ja ammattitaidolla.